Cần thuê đất 3000-5000m2 đất làm Trại Dưỡng Lão, quanh Hà Nội

Cần thuê đất 3000-5000m2 đất làm Trại Dưỡng Lão, quanh Hà Nội

Thời hạn thuê 10 năm

Giá: Thỏa Thuận

Vui lòng liên hệ: 0944800084

Giá: Thỏa thuận đồng Diện tích: 5000m 2 Vị trí:
11/12/2017